Fogyatékossági támogatás

A fogyatékossági támogatás folyósítása mellett lehet kereső tevékenységet folytatni, a támogatás folyósítását illetve összegét ez nem befolyásolja.

A fogyatékossági támogatás annak  a hónapnak az első napjától kerül megállapításra, amikor a kérelem benyújtásra történt.

A támogatás havi összege 2023. január 1-jétől

32.222,- Ft, ha a kérelmező hallási fogyatékos - függetlenül az önkiszolgálási képesség meglététől, vagy hiányától -, illetve akkor is ilyen összegű a fogyatékossági támogatás, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, hanem más fogyatékossága van és önkiszolgáló képessége nem hiányzik.

39.660,- Ft, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, hanem más fogyatékossága van és önkiszolgáló képessége hiányzik, vagy halmozottan fogyatékos.

A fővárosi/vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási Osztálya a kérelmező által benyújtott, háziorvos által kiállított beutalót, és orvosi dokumentációt megküldi a  Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya felé (RESZO), ahol megvizsgálják, hogy a kérelmező súlyosan fogyatékosnak minősül-e. Amennyiben a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a minősítés elvégzésére, a RESZO a támogatást kérelmezőt, a fogyatékosság jellegének megállapítására a megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetőleg felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre is vizsgálat céljából.

A támogatást kérelmező személy háziorvosa által kitöltött orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációk (pl. ambuláns lap, kórházi zárójelentés) eredeti példányát, vagy másolatát, valamint egy fényképes igazolvány másolatát, amely a személyes adatokat tartalmazza. (szem.ig, jogosítvány stb)

A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet személyesen a lakóhely szerint illetékes fővárosi és vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási Osztályánál, az integrált ügyfélszolgálatokon (Kormányablak) ügyfélfogadási időben lehet benyújtani írásban az erre szolgáló „Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" formanyomtatvány kitöltésével.

Beküldhető postai úton a pf:  1919 Budapest, illetve elektronikusan. 

A formanyomtatvány beszerezhető a Kormányhivataloknál, illetve letölthető a Magyar Államkincstár honlapján a fogyatékossági támogatásról szóló tájékoztatásnál.

 

Akinek a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt a helyváltoztatáshoz a jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használata szükséges. Ilyen segédeszközök pl. a végtag-protézisek, az ortézisek, egy karral működtetett járóeszközök közül a hónalj- és könyökmankók, valamint a kerekesszék. Mozgásszervi fogyatékosnak tekinthető az is, aki mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött és ezért segédeszköz használatára nem képes, illetve mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. További feltételeket a 141/2000. (VIII.9.) Korm.rendelet tartalmaz.

1 2