Fogyatékossági támogatás

A fogyatékossági támogatás folyósítása mellett lehet kereső tevékenységet folytatni, a támogatás folyósítását illetve összegét ez nem befolyásolja.

A fogyatékossági támogatás annak  a hónapnak az első napjától kerül megállapításra, amikor a kérelem benyújtásra történt.

A támogatás havi összege 2024. január 1-jétől

35.214,- Ft, ha a kérelmező hallási fogyatékos, vagy beszédfogyatékos - függetlenül az önkiszolgálási képesség meglététől, vagy hiányától -, illetve akkor is ilyen összegű a fogyatékossági támogatás, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, vagy beszéd, hanem más fogyatékossága van és önkiszolgáló képessége nem hiányzik.

43.342,- Ft, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, vagy beszéd, hanem más fogyatékossága van, és önkiszolgáló képessége hiányzik, vagy halmozottan fogyatékos.

A fogyatékossági támogatás összege évenként a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelésre kerül.

A fővárosi/vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási Osztálya a kérelmező által benyújtott, háziorvos által kiállított beutalót, és orvosi dokumentációt megküldi a  Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya felé (RESZO), ahol megvizsgálják, hogy a kérelmező súlyosan fogyatékosnak minősül-e. Amennyiben a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a minősítés elvégzésére, a RESZO a támogatást kérelmezőt, a fogyatékosság jellegének megállapítására a megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetőleg felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre is vizsgálat céljából.

A támogatást kérelmező személy háziorvosa által kitöltött orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációk (pl. ambuláns lap, kórházi zárójelentés) eredeti példányát, vagy másolatát, valamint egy fényképes igazolvány másolatát, amely a személyes adatokat tartalmazza. (szem.ig, jogosítvány stb)

A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet személyesen a lakóhely szerint illetékes fővárosi és vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási Osztályánál, az integrált ügyfélszolgálatokon (Kormányablak) ügyfélfogadási időben lehet benyújtani írásban az erre szolgáló „Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" formanyomtatvány kitöltésével.

Beküldhető postai úton a pf:  1919 Budapest, illetve elektronikusan. 

A formanyomtatvány beszerezhető a Kormányhivataloknál, illetve letölthető a Magyar Államkincstár honlapján a fogyatékossági támogatásról szóló tájékoztatásnál.

 

Akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes. További feltételeket a 141/2000.(VIII.9.)Korm.rendelet tartalmaz.

1 2