Az alábbi tájékoztató a Kincstár honlapjának működésével összefüggő adatkezelésre vonatkozik. A Kincstár Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóját a láblécben elérhető „Adatvédelem” menüpont alatt találja, vagy kattintson ide.

Amikor Ön a Magyar Államkincstár (Kincstár) internetes honlapját látogatja, egyben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe. Egyfelől az internetes kapcsolat során az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. Másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatása során kerülnek kezelésünkbe, a Kincstár nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szerver üzemeltetőjénél keletkeznek.

A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a Kincstár maga végzi.

Az internetes ügyfélszolgálatunkon kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, férnek hozzá, mégpedig csak a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben.

Ha Ön személyesen kívánja ügyét intézni, az „Ügyfélszolgálatok" menüpontban megtalálja az adott ügyben eljáró - lakcím/székhely szerint illetékes - regionális igazgatóságunk elérhetőségeit.

Kérdéseit e-mailen keresztül is felteheti többek között a családtámogatási ellátásokkal, a fogyatékossági támogatással, az energiaár-támogatással, a lakáscélú állami támogatásokkal, valamint az értékpapír-forgalmazással kapcsolatban.

Levele leggyorsabban az „E-mail" menüponton keresztül jut el ügyfélszolgálatunkhoz.

A fenti témákban ügyfeleink hivatali időben, telefonon keresztül is érdeklődhetnek a 1811-es információs vonalon.

A honlapon található képek a Magyar Államkincstár tulajdonát képezik. A honlapon található képek publikációja, bármilyen módon történő felhasználása kizárólag a Magyar Államkincstár külön előzetes, írásos engedélye alapján lehetséges.