Kárenyhítő juttatás iránti kérelmet a gazdálkodók 2023. november 30-ig nyújthatnak be, kizárólag a Magyar Államkincstár (Kincstár) MKR (Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer) elektronikus kérelembenyújtó felületén. 


A benyújtási határidőt követően kizárólag a kárenyhítő juttatás összegének a csökkentésére irányuló módosítási kérelem nyújtható be.

A Kincstár és az agrárkár-megállapító szerv eljárásában hiánypótlásra és utólagos iratpótlásra nincs lehetőség! A Kincstár a kárenyhítő juttatás iránti kérelmekről legkésőbb 2024. március végéig dönt, valamint teljesíti a kifizetéseket.

További információt a szakterület oldalán talál.