A fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát a folyósító szerv havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5-ig folyósítja, ezért az emelt novemberi ellátás, valamint a visszamenőlegesen járó különbözet összegét is a novemberi ellátással együtt 2023. 12. hó elején utalják.