A program keretében több mint 28 ezer család autóvásárlását támogatta a kormány, ebből mindösszesen 65 esetben (0,2%-ban) volt szükség a támogatás visszafizetésére szabálytalanságok vagy köztartozások miatt. Amennyiben a szabálytalanságot igazolhatóan könyvelési hiba  vagy önellenőrzéssel orvosolható probléma okozta, a Kincstár felülvizsgálja a visszafizetési kötelezettséget. 

A 2021. szeptember 28-ig hatályos rendelkezés alapján akkor jogosult támogatásra a nagycsaládos, ha az adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása. Ez alapján nem a támogatás megítélésekor  kellett fennállnia a köztartozás mentességnek, hanem már az igénybenyújtás napján. A köztartozás mentességről az ügyfélnek a kérelem benyújtásakor kellett nyilatkoznia, és arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben ebben valaki bizonytalan, akkor erről a NAV-nál lehet minden esetben tájékozódni.

Amennyiben valaki úgy kap támogatást, hogy a nyilatkozata nem felelt meg a valóságnak, az államháztartásról szóló törvény szerinti késedelmi kamattal növelten kell majd azt visszafizetni. Fontos azonban, hogy erre kizárólag akkor kerül sor, ha valaki a tartozását a felszólítás után sem rendezi. Erre a Kincstár a felhívás kézhezvételétől számított 14 napos határidőt biztosít.

A Kincstár 2022. december 31-ig 28.098 támogatással megvásárolt nagycsaládos személygépkocsi esetében összesen 70 milliárd forint összegben fizetett ki támogatásokat. Az utólagos ellenőrzés során feltárt  valótlan adatközlés miatti visszafizetésre mindössze 65 esetben volt szükség, ez az igénylések 0,2%-a.

A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására irányuló kérelmek feldolgozása és elbírálása, valamint a beérkező szerződések kifizetése folyamatosan történik.