Mi a teendő, ha egy nyugdíjas családtag elhalálozik?


Magyarországon élő nyugdíjas elhalálozása esetén a hozzátartozónak már nem kötelező bejelentenie az elhalálozás tényét a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) részére. A NYUFIG  a TAJ nyilvántartó rendszeren keresztül automatikusan értesül az elhalálozás tényéről, ez alapján hivatalból intézkedik az ellátás folyósításának megszüntetéséről. 
Külföldön élő vagy tartózkodó nyugdíjas elhalálozása esetén azonban a vele közös háztartásban együtt élt házastársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére vagy az örököse, illetve a nyugellátás felvételére jogosított más személy a jogosult halálának tényét és annak időpontját – az elhalálozást bizonyító okirat másolatával – tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. 
Amennyiben az elhunyt hozzátartozója az általános tájékoztatási kötelezettségének eleget kíván tenni, azt megteheti postai úton írásban, vagy személyesen a NYUFIG ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Váci út 73.), illetve elektronikus úton Ügyfélkapun keresztül a www.magyarorszag.hu honlapon található bejelentési nyomtatvány beküldésével, mellékelve az elhalálozást bizonyító okirat másolatát [01 - Bejelentés, nyilatkozat, hiánypótlás nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_BENYIHP_01) (magyarorszag.hu)].  

Meddig jár a nyugdíj?


A nyugdíj folyósítása tárgyhónapban történik, tehát pl. május hónapban a május hónapra járó ellátás kiutalása történik meg. A nyugdíj legfeljebb a jogosult személy halála napját magában foglaló hónap utolsó napjáig jár. 
Az elhalálozás hónapjára járó, a jogosult halála miatt fel nem vett ellátást az elhunyttal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér (ebben a sorrendben) veheti fel az elhalálozás napjától számított 1 éven belül. 
Ha nincs az elhunyttal közös háztartásban együtt élő rokon, akkor az örökös veheti fel az ellátást a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított 1 éven belül.
A kérelem benyújtásáról a Magyar Államkincstár honlapján, a következő linken olvashat: A jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséről - valamint a www.magyarorszag.hu honlapon is részletes tájékoztatást talál a következő linken:  04 - Kérelem a jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséhez (NYF_ELHNY_01) (magyarorszag.hu)   

Mire kell figyelniük a hozzátartozóknak?

Abban az esetben, ha a halálesetről olyan időpontban szerez a NYUFIG tudomást, amikor a folyósítást nem tudja időben leállítani, és a nyugellátás utalása az elhalálozást követő hónapban is megtörténik, az alábbiak szerint szükséges eljárni: 

  • Amennyiben az ellátást postai úton kézbesítik, a hozzátartozó az elhalálozást követő hónapban már nem veheti át az ellátás összegét, hanem jeleznie kell a kézbesítőnek, hogy a címzett elhunyt. Ebben az esetben a posta visszairányítja az ellátás összegét a NYUFIG részére, így azt nem fizetik ki jogalap nélkül. Ha az elhalálozást követő hónapban kiutalt ellátás átvétele mégis megtörténik, úgy a NYUFIG határozattal visszafizetésre kötelezi a felvevőt.
  • Amennyiben az ellátás utalása bankszámlára történik, úgy az elhalálozás hónapját követően a számlára érkezett összeget a bankszámla felett rendelkezési joggal bíró hozzátartozó nem használhatja fel, azt vissza kell utalnia a NYUFIG számlájára. Önkéntes teljesítés hiányában a NYUFIG határozattal követeli vissza az elhunytat már meg nem illető összeget.     

Milyen további ellátásra lehet jogosult a hozzátartozó?

A hozzátartozói ellátásokra való jogosultság részletes szabályairól és az ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalókról a Kincstár honlapján minden információ megtalálható a Hozzátartozói ellátások - Magyar Államkincstár oldalon.   
Itt részletes leírás található az özvegyi nyugdíjra, árvaellátásra, szülői nyugdíjra, illetve a baleseti hozzátartozói ellátásokra vonatkozóan, valamint a szükséges nyomtatványok is letölthetők. Az ügyintézésre elektronikus úton is lehetőség van a szóban forgó hozzátartozói ellátás oldalán az „E-ügyintézés” fülre kattintva, illetve a www.magyarorszag.hu honlap Nyugdíj - Ellátások igénylése (magyarorszag.hu) menüpontjának használatával.