Prémium Magyar Állampapír forgalmazásával kapcsolatos változások

A 2033/I sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír forgalmazása 2023. november 28-án lezárul. 

Az állampapír vásárlására a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain és elektronikus forgalmazási csatornáin legkésőbb 2023. november 28-án, 16:00 óráig, míg a Magyar Posta Zrt. postahelyein 2023. november 28-án, 15:00 óráig (2023. november 29-én érvényes bruttó eladási árfolyammal) van lehetőség. A kivezetéssel egy időben új Prémium Magyar Állampapír forgalmazását kezdi el a Magyar Államkincstár. Az új, 2032/I sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír 2023. november 29-től (2023. november 30-án érvényes bruttó eladási árfolyammal) vásárolható meg.A 2032/I sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír első kamatperiódusa 2023. november 30-tól 2025. április 22-ig tart. Az első kamatperiódusra vonatkozó éves kamat mértéke évi 9,90%, a kifizetendő időarányos kamat mértéke 13,80%.


Tájékoztatjuk, hogy az új Prémium Magyar Állampapír sorozat esetén a kamatbázis és a kamatprémium mértéke az egyes kamatperiódusokban eltérő. 


Az 1. kamatperiódusban nem válik szét a kamatbázis és a kamatprémium, a kamat mértéke évi 9,90%.
A kamatbázis a 2–8. kamatperiódusban megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztóiárindex-változás százalékos mértékével. 
A kamatprémium mértéke a 2–5. kamatperiódusokban 0,50%, a 6–8. kamatperiódusokban 1,00% lesz. A kamat megállapítására a kamatperiódus kezdő időpontját megelőző negyedik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.
A forgalmazóra vonatkozó értékesítési korlát nem változott: a Prémium Magyar Állampapír Ismertetőjében található előírásokra tekintettel egy befektető részére a forgalombahozatali időszak alatt a Prémium Magyar Állampapír ezen sorozatából összesen legfeljebb 25 millió együttes névértékű mennyiség vásárolható.

Magyar Államkincstár