ASP Projekt - Szakrendszerek

Az ASP rendszer Elektronikus ügyintézési portál rendszere – más néven az E-önkormányzat portál (a továbbiakban: Portál) – az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A Portál az ASP rendszer szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok ügyfelei számára lehetőséget biztosít az önkormányzati szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybevételére.

Amennyiben a csatlakozó önkormányzat nem az ASP rendszer részét képező Települési portál rendszert használja, akkor a Portál elérhetőségét a már meglevő honlapján biztosítja egy egységes banner használatával.

A szakrendszer főbb funkciói:

 • Adóegyenleg lekérdezés: Az ügyfél a bejelentkezést (elektronikus azonosítást) követően lekérheti az adott településhez tartozó adószámla kivonatát egyszerűsített vagy részletes formátumban. A szolgáltatás keretén belül a felhasználó lekérdezheti azon természetes-, vagy jogi személyek egyenlegét is, amelyeknél képviseleti joggal felruházott személyként szerepel az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában.

 • Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen nem más, mint egy elektronikus űrlap online kitöltése és benyújtása. Az ügyfél az önkormányzat, az eljárási mód (szerepkör) és az űrlap kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével kitölti az űrlapot, majd beküldi az önkormányzat Hivatali Kapujába. Az önkormányzat a Hivatali Kapuról letölti az űrlapot a település iratkezelőjébe, amely érkeztetés és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Az elérhető űrlapok körét minden esetben az érintett önkormányzat határozza meg. Adó-, ipar- és kereskedelmi ügyekben több űrlap feldolgozását támogatja az érintett szakrendszer, ezért – az erre kötelezetteken túlmenően – mindenkinek célszerű ezt az ügyindítási módot választania. Az egyes űrlapok bejelentkezés nélkül is kitölthetők, lementhetők és kinyomtathatók. A bejelentkezés nélküli kitöltésről tudni kell, hogy ilyen esetben nem kerülnek a közhiteles adatok az űrlapban előtöltésre, s a kitöltés során nincs mód a bejelentkezésre és beküldésre.

 • Ügykövetés: A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk a Portálon elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát. A szolgáltatás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat nyomon követésére, az ügyeik aktuális ügyintézési státuszának interneten keresztüli megismerésére. (A szolgáltatás interfésszel csatlakozó önkormányzatok esetében nem érhető el.)

 • Adóbevallási információk: Az ügyfél a bejelentkezést (elektronikus azonosítást) követően lekérheti az adott településhez benyújtott és feldolgozott bevallásokat PDF formátumban. A szolgáltatás keretén belül az általa képviselt azon természetes-, vagy jogi személyek bevallásait is megtekintheti, amelyeknél képviseleti joggal felruházott személyként szerepel az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában.

 • Adók, díjak, illetékek befizetése: A bejelentkezett felhasználó internetes bankkártyás fizetéssel teljesíthet befizetéseket díjmentesen az önkormányzati adóhatóság felé.
 • Számlák befizetése: A kiválasztott önkormányzat gazdálkodási rendszerében kiállított számlák, fizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.
 • Regisztráció: A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek.

A regisztráció feltételei:

 • Az online ügyintézéshez rendelkezni kell ügyfélkapus regisztrációval vagy e-személyivel (és az olvasásához szükséges kártyaolvasóval), vagy részleges kódú telefonos regisztrációval.
 • Rendelkezni kell értesítési tárhellyel.
 • Nem lehet tiltott az Elektronikus ügyintézés a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY).

Az ASP rendszer ügyféloldali szolgáltatásait az állampolgárok a Portálon keresztül vehetik igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP rendszerhez csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az interfészes csatlakozást választó települések miatt az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.

A szakrendszer integrációs kapcsolatai:

 • Az Iratkezelő szakrendszer végzi az elektronikus űrlapok fogadását, az elektronikus dokumentumok kiküldését, az elektronikus kézbesítést és az olvasási információk feldolgozását. Saját nevében eljáró vagy képviselettel rendelkező személy számára ügykövetés szolgáltatást biztosít.
 • Adó szakrendszer:
  • Az ügyfél a kiválasztott településen lekérdezheti saját vagy az általa képviselt személy adóegyenlegét egyszerű vagy részletes tartalommal.

  • Az ügyfél az Adóbevallás információk menüben lekérdezheti a kiválasztott önkormányzathoz saját nevében vagy képviselőként benyújtott és már feldolgozott adóbevallások, adatbejelentések adatait.

  • Az Adók, díjak, illetékek befizetése szolgáltatás használatával a felhasználó elektronikus úton bankkártya használatával teljesítheti a kiválasztott önkormányzat felé az adó- és illetékfizetési kötelezettségét.

A Hagyatéki leltár szakrendszer segítségével az önkormányzat jegyzője az elhunyt hagyatékára és örököseire vonatkozó adatokat összegyűjti. A rögzített adatok alapján a rendszerrel hagyatéki leltárt készít. A felhasználó a rendszerből a kinyomtatott papír alapú, illetve a rendszerből kinyert elektronikus hagyatéki leltárt eljuttatja az illetékes közjegyzőnek, aki a hagyatéki eljárást lefolytatja.

Az Iratkezelő szakrendszer feladata az önkormányzati iratkezelési és általános ügyintézési tevékenységek támogatása a vonatkozó jogszabályokban előírt funkcionalitás biztosításával.

A szakrendszer megfelel a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendeleten foglalt előírásoknak.

1 2