2024. január 1-től a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő és a Tbj. 87. § (3) bekezdése szerinti személy (ún. „önfoglalkoztató”)

 • a csecsemőgondozási díj,
 • az örökbefogadói díj,
 • a gyermekgondozási díj,
 • a táppénz,
 • a baleseti táppénz,
 • és a méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátás iránti kérelmet

kizárólag az egészségbiztosító által erre a célra rendszeresített, a Kormány rendeletében meghatározott egységes, személyre szabott ügyintézési felületen (a továbbiakban: SZÜF) közzétett űrlap alkalmazásával, kizárólagosan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint elektronikus úton nyújthatja be.

2023. december 31. napját követően az ÁNYK-ból beküldött 

 • Foglalkoztatói igazolás,
 • Igénybejelentés és
 • Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához

elnevezésű nyomtatványokat az egészségbiztosító nem fogja befogadni.

Az Igénybejelentés az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra és a baleseti táppénzre, valamint a méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátásokra (EB_IGBEJ_01) (a továbbiakban: Igénybejelentés) elnevezésű űrlap a SZÜF-ön az EGÉSZSÉGÜGY / EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI menüpontban érhető el. 

Ha a kérelmező folyamatos keresőképtelenségre tekintettel nyújt be táppénz, gyermekápolási táppénz, baleseti táppénz, méltányossági táppénz, vagy méltányossági gyermekápolási táppénz iránti kérelmet, az Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához (EB_FOLYKK_01)elnevezésű űrlapot kell használni.

Az űrlap benyújtható

 • Ügyfélkapuról,
 • Cégkapuról,
 • Hivatali Kapuról.

E mellett lehetőség van az űrlap meghatalmazott általi benyújtására is, amelynek alapvető feltétele, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban (a továbbiakban: RNY) megtörténjen a megfelelő ügyintézési rendelkezés megtétele.

Átmenetileg a korábban az egészségbiztosítónál megtett regisztrációk is érvényben maradnak, azonban javasoljuk, hogy a meghatalmazás megtétele mihamarabb történjen meg az RNY-ben.  

Amennyiben társadalombiztosítási kifizetőhely nyújt be az egészségbiztosítóhoz Igénybejelentés nevű űrlapot meghatalmazott útján, és a kifizetőhely már tett - a lentiekben részletezettek szerinti - meghatalmazást az RNY-ben, úgy a kifizetőhelynek újabb meghatalmazást nem kell tennie. Kivétel ez alól, ha más személyt vagy szervet kíván meghatalmazni, mint aki a kifizetőhelyi minőségével kapcsolatos ügyeiben eljár.

Az ÁNYK-s nyomtatványok kivezetésével egyidejűleg megújításra kerülnek a Magyar Államkincstár által rendszeresített, a biztosítottak által kitöltendő különböző nyomtatványok is (például CSED, GYED, örökbefogadói díj igénylésére szolgáló kérelmek). 

A Magyar Államkincstár részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy az egyes tárhelyek használata esetén hogyan lehet sikeresen beküldeni az űrlapot, illetve, hogy mikor szükséges az RNY-ben ügyintézési rendelkezést tenni és hogyan. Az Elektronikus ügyintézési és RNY tájékoztató a Letölthető dokumentumok alatt érhető el.