Állásajánlatok

A Magyar Államkincstár az üres álláshelyek pályázati eljárás útján történő betöltése esetén a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 83. §-ában foglaltak az irányadók.

A pályázati feltételeket és a pályázatra vonatkozó eljárási szabályokat az adott feladatkörre, munkakörre vonatkozó pályázati felhívások tartalmazzák.

A pályázat kötelező mellékletét képezi a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adatköröket tartalmazó önéletrajz.

Az önéletrajz alapján megismert személyes adatokat a kormányzati igazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy - kormányzati szolgálati jogviszony létesítése és fennállása esetén - a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséig, megszüntetéséig kezeli.

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy kormánytisztviselői feladatkörbe történő kinevezés feltételeit a Kit. 82.§-a és a 84. §-a tartalmazza. A Kit 82.§ (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak igazolására a speciális „KIT szolgálati jogviszony” elnevezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése szükséges, továbbá a munkavállalói munkakörökbe történő foglalkoztatás feltételeit a Kit. 279.§-a tartalmazza és a Kit. 279.§ (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak igazolására, a Kit. 84.§-ára figyelemmel speciális „KIT2019 munkavállaló” elnevezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése szükséges.

1 2